10 najdôležitejších zákonov o autorských právách.

5/5 (4)

Práca s autorskými právami je právny proces, ktorý podlieha špecifickým zákonom a predpisom. Pochopenie toho, ako autorské zákony ovplyvňujú autora, prácu a tých, ktorí chcú používať diela podliehajúce autorom, je dôležité, pretože porušenie týchto zákonov môže byť trestané podľa zákona.

Hoci existujú rôzne druhy zákonov o autorských právach, ktoré sú na mieste,  v jednotlivých krajinách sa často líšia. Preto vám prinášam desať zákonov o autorských právach, ktoré sú dôležité v Spojených štátoch:

 

PRÁVNA DEFINÍCIA AUTORSKÝCH PRÁV

Je dôležité vedieť, čo je autorské právo, aby ste pochopili, ako sa má používať, alebo uplatňovať v právnom prostredí. Zákony o autorských právach v Spojených štátoch uvádzajú, že

Autorské práva sú zákonom vyhradené práva, ktoré sa udeľujú autorovi alebo tvorcovi tvorivej práce.

Patria sem aj:  práva kopírovať, šíriť, a upravovať dielo. Právo na kopírovanie podľa zákonov o autorských právach sa často uplatňuje z hľadiska práva na kontrolu kopírovania diel chránených autorskými právami, čo znamená, že zabraňuje ostatným kopírovať prácu bez povolenia. Ak potrebujete právnu radu a pomoc, obráťte sa na právnikov na ochranu autorských práv.

 

DIELA, KTORÉ MÔŽU PODLIEHAŤ AUTORSKÝM ZÁKONOM

V prvom rade je dôležité vedieť, aké  diela sú chránené autorským zákonom.  Medzi najbežnejšie patria: 

 1. Literárne diela a knihy
 2. Mapy a grafy
 3. Rytiny
 4. Hudobné skladby a texty
 5. Dramatické diela a choreografia
 6. Fotografie, maľby, kresby a sochy
 7. Videozáznamy a audiovizuálne diela
 8. Počítačový softvér a programy
 9. Architektonické práce a Zvukové nahrávky

 

 OBDOBIE PLATNOSTI AUTORSKÝCH PRÁV

Zákony o autorských právach zvyčajne stanovujú určité obmedzenia aj z časového hľadiska. Hoci sa časové obdobia líšia od jurisdikcie k jurisdikcii, zákony o autorských právach presadzujú podmienky autorských práv takmer vo všetkých krajinách.

V Spojených štátoch majú všetky diela vytvorené po 1. januári 1978 ochrannú lehotu, ktorá platí pre život autora, tvorcu alebo majiteľa autorských práv plus ďalších 70 rokov po dátume smrti tejto osoby.

Anonymné diela majú obdobie ochrany autorských práv 95 rokov od dátumu prvého uverejnenia, alebo 120 rokov odo dňa, kedy bola vytvorená, na základe ktorej vyprší platnosť.

Práce chránené autorskými právami do roku 1978 podliehajú rôznym podmienkam, a preto je nutné preveriť príslušné ustanovenia v autorskom zákone.

 

PRÍRODNÁ PRÍSLUŠNOSŤ

V Spojených štátoch je prvá predajná doktrína zákonom o autorských právach, ktoré sa týkajú kopírovania diel chránených autorskými právami. Táto legislatíva umožňuje vlastníkovi alebo tvorcovi diela chráneného autorskými právami predať kópie diel chránených autorskými právami, ktoré boli získané právnymi prostriedkami. Preto autor knihy chránenej autorskými právami môže ďalej predávať kópie tejto knihy v Spojených štátoch.

 

VHODNÉ POUŽITIE

Doktrína o spravodlivom používaní bola vytvorená v autorskom zákone v roku 1976 a vzťahuje sa na povolenie kopírovať diela chránené autorskými právami v súlade so zákonmi o autorských právach.

Existujú určité situácie, v ktorých je možné kopírovať prácu chránenú autorskými právami bez povolenie autora alebo vlastníka. Hoci to nie je výslovne uvedené v autorských zákonoch, za spravodlivé použitie sa považuje:

 1. Účel kopírovania diela a celkové zamýšľané použitie diela
 2. Povaha alebo materiálový obsah diela chráneného autorskými právami
 3. Koľko diela chráneného autorskými právami sa má kopírovať
 4. Ako kopírovanie takejto práce môže mať vplyv na trhovú hodnotu diela chráneného autorskými právami.

 

PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV

 Neoprávnené používanie diel chránených autorskými právami nastáva vtedy ak sa porušuje zákon o autorských právach a výhradné práva autora alebo vlastníka, ktoré definuje zákon. V dnešnej dobe to najčastejšie zahŕňa pirátstvo CD, DVD a podobných médií, kopírovanie hudby a iných mediálnych súborov.  

 

VEREJNÉ DIELO

V autorských zákonoch sú zadefinované diela, ktoré sú považované za verejné. Ak sú diela vo verejnom vlastníctve, znamená to, že diela sa môžu používať, kopírovať a distribuovať bez osobitného povolenia autora. 

K tejto situácii dochádza, keď uplynie platnosť autorského práva alebo prepadnú práva samotné. Sú to napríklad diela Williama Shakespeara a fyzika Isaaca Newtona.

 

BERNSKÝ DOHOVOR O OCHRANE LITERÁRNYCH A UMELECKÝCH PRÁC

Dohovor vznikol v roku 1886 a ide o dohovor Dohovore o ochrane autorských práv na medzinárodnej úrovni. Rôzne krajiny sú členmi dohovoru, ktorý používa zásadu „národného zaobchádzania“. Národná úprava znamená, že krajina bude uznávať autorské práva poskytované občanom iného národa, ako keby takéto diela boli chránené autorskými právami v danej krajine.

 

NÁPAD VS MYŠLIENKA

Dôležitým aspektom autorských zákonov, je rozlišovanie medzi autorským právom a teda  prejav konkrétnej myšlienky verzus  nápad . Zákony o autorských právach poskytujú ochranu iba na vyjadrenie myšlienok, ale nie nevyhnutne  na základ samotnej myšlienky.

 

AUTORSKÉ PRÁVA ČIERNEHO ČLOVEKA

Zákony o autorských právach v Spojených štátoch nevyžadujú registráciu kreatívnych diel, aby mali ochranu autorských práv. Hoci sa odporúča registrovať všetky tvorivé diela, autorské zákony poskytujú ochranu tvorivým dielam pri ich vzniku alebo tvorbe.

Autorské práva chudobného človeka sú alternatívou k registrácii autorských práv a vytvára sa  právny dokument, ktorý potvrdzuje vytvorenie  diela ako výlučné vlastníctvo autora alebo tvorcu.

PÁČI SA TI ČLÁNOK?

Michal Horoščák

Volám sa Michal Horoščák som študentom právnickej fakulty v 3 ročníku. Blogujem, hrám na klavíri a zaoberám internetovou bezpečnosťou, zákonmi v súvislosti s internetom. A o svoje vedomosti a skúsenosti sa s vami rád podelím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.