Rooting. Definícia. Ako odstrániť aplikácie nainštalované výrobcom?

Rooting – prístup do koreňovej štruktúry  mobilného zariadenia  Android.  Poskytuje používateľom neobmedzený prístup k celému systému súborov. Je to ekvivalent jailbreaking  pre  iPhone, iPod touch alebo iPad.

 

Prečo vykonať rooting zariadenia Android?

Používatelia iOS majú tendenciu, skôr vymeniť typ operačného systému kvôli obmedzeniam týkajúcim sa inštalácie aplikácií tretích strán, než hľadať riešenie. Nebývajú tak zvedavý a otvorený ako je to u užívateľov os Android. Na strane druhej má užívateľ os Android viac dôvodov zaujímať sa a riešiť omedzenia mobilného telefónu. Mnohé telefóny ako napr.  Motorola, HTC, a ďalšie majú nainštalované aplikácie od výrobcu. Tie zaberajú miesto a niekedy aj spomaľujú zariadenie. Často krát sú pre používateľa nepoužiteľné. 

 

Potenciálne problémy s „rutnutím“ telefónu.

Rooting nemusí prebiehať vždy hladko. Počas procesu môže dôjsť k problémom. Vaše zariadenie sa môže poškodiť, alebo zablokovať. To je najhorší scénar, hlavne ak vaše zariadenie už nie je v záruke. Ak bude rooting úspešný, poskytne vám absolútnu kontrolu nad telefónom, ale tiež môže byť zraniteľnejší ak ide o škodlivé aplikácie a stabilitu os. 

V júli  2010  Library of Congress’s Copyright Office rozhodla, že rooting je legálny. Doložili to vyhlásením, že ide o neškodný a prospešný zásah do mobilné ho zariadenia. Avšak aj keď je proces legálny, u niektorých výrobcov týmto postupom môžete prísť o záruku. 

Pred vykonaním rootingu sa uistite, že máte nabitú batériu na viac ako 50%, pripojenie k internetu a máte aktivované povolenie pre inštalovanie aplikácií z neznámych zdrojov. 

 

Jailbreaking aplikácie a nástroje

Aplikácie na „rutnutie“ mobilného zariadenia nájdete na Google Play, alebo na web stránkach vývojárov. Jednoduchá Easy root aplikácia  sa ovláda mobilným zariadením, taktiež aplikácia KingoRoot  taktiež nevyžaduje počítač.

Mnohé staršie aplikácie nie sú udržiavané a nefungujú u nových zariadení. Ak sa rozhodnete pre rooting, uistite sa že postup ktorý ste si zvolili je kompatibilný s vaším konkrétnym zariadením. Neoficiálne aplikácie tretej strany používate na vlastné riziko.  

Môže sa Vám ešte páčiť...