Kategória: Hosting

# HOSTING, WEBHOSTING

Pojem Webhosting resp. hosting (z angličtiny) je pojem v IT oblasti, ktorý označuje: V širšom zmysle: prevádzka web stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet. V užšom zmysle: komerčná služba, ktorej základom je prevádzka web stránky a elektronickej pošty.

Typy webhostingu: 

Podľa typu zdieľania systémových prostriedkov:  Zdieľaný,  alebo „sharovaný“ webhosting – prevádzka viacerých webových stránok na jednom serveri. Vyhradený alebo „dedikovaný“ webhosting – prevádzka webovej stránky na samostatnom serveri, vyhradenom pre potreby jedného zákazníka.

Podľa obchodného modelu:  Freehosting je webhosting zadarmo. Prevádzkovateľ freehostingovej služby poskytuje webhosting pre webové stránky zdarma.  Komerčný alebo tiež „profesionálny“ webhosting je platená služba. Za komerčný webhosting sa platia mesačné poplatky. 

Hosting 0

Vyber mi hosting

Hosting, alebo Webhosting  je pojem, ktorý označuje: v širšom slova zmysle: prevádzku web stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet. V užšom slova zmysle: komerčnú službu, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty.

Výsledok vyhľadávania a HTTPS 0

HTTP vs HTTPS. Ako si nastaviť na stránke Https?

Http (Hyper Text Transfer Protocol) je hypertextový prenosový protokol, ktorý umožňuje prepojenie a prehliadanie web stránok. HTTPS je protokol so Secure Sockets Layer (SSL), ktorý je primárne vyvinutý s dôrazom na bezpečnosť a bezpečné internetové transakcie.  

Wordpress 0

WordPress.com VS WordPress.org V čom je rozdiel?

WordPress je  najobľúbenejším blogovací systém na internete. Je to  open source publikačný systém CMS (Content Management System) pre blogy a web stránky. Je vyvíjaný pod licenciou GNU GPL . Má širokú užívateľskú a vývojársku komunitu, počet stiahnutí verzie 3.0 samotnej dosahuje takmer 10...

Hosting zdarma 0

Kvalitný hosting zdarma – od WebSupport

Hosting, alebo Webhosting  je pojem, ktorý označuje: v širšom slova zmysle: prevádzku web stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet. V užšom slova zmysle: komerčnú službu, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty.