Čo je Bounce rate?

Bounce rate – Miera okamžitého opustenia. Okamžité opustenie je návšteva jednej stránky  webe. Bounce rate je údaj, ktorý sa nachádza v Google Analytics, ale pracujú s ním aj iné štatistické nástroje. Napr. aj  MailChimp.  Ak užívateľ otvorí iba jednu stránku a potom odíde, bez toho aby vykonal nejakú ďalšiu požiadavku, ktorá sa prenáša do Google Analytics, rozhoduje o miere opustenia stránky. 

Miera okamžitého opustenia sú návštevy jednej stránky, ktoré sa vydelia všetkými návštevami. Je vyjadrená percentuálne. 

 

Je vysoká miera okamžitého opustenia (Bounce rate)  zlá?

Záleží na situacii. Ak úspešnosť vášho webu závisí od toho, aby si užívatelia prezreli viac ako jednu stránku, potom áno – vysoká miera okamžitého odchodu je zlá. Napríklad, ak je domovská stránka branou k ostatným častiam web stránky (napr. produkty, ) a vysoké percento používateľov si prezerá len domovskú stránku, potom vysoká miera okamžitého odchodu pre vás nie je dobrá.  Ak máte napríklad blog, a ponúkate užívateľovi hlavne obsah, je vysoká miera okamžitého upustenia bežná. 

 

Ako znížiť mieru okamžitých odchodov

Vyhodnoťte si mieru okamžitých odchodov s rôznych uhlov pohľadu. Napríklad:

  • Prehľad Publikum obsahuje celkovú mieru okamžitých odchodov z vášho webu.
  • Prehľad Kanály obsahuje mieru okamžitých odchodov pre každé zoskupenie kanálov.
  • Prehľad Všetka návštevnosť obsahuje mieru okamžitých odchodov pre každý pár zdroj/médium.
  • Prehľad Všetky stránky obsahuje mieru okamžitých odchodov pre jednotlivé stránky.

Ak je vaša celková miera okamžitých odchodov vysoká, môžete preskúmať podrobnejšie, či je vysoká rovnomerne alebo či ide o výsledok napríklad jedného či dvoch kanálov, párov zdroj/médium alebo len niekoľkých stránok.

Ak problém spôsobuje napríklad len zopár stránok, preskúmajte, či je obsah v súlade s marketingom, pomocou ktorého používateľov privádzate na tieto stránky. Ďalej preskúmajte, či tieto stránky umožňujú používateľom jednoducho prejsť na ďalšie kroky, ktoré chcete, aby vykonali. Preskúmajte chyby na web stránke, môže sa napríklad nesprávne zobrazovať v nejakých zariadeniach. 

Ak konkrétny kanál dosahuje vysokú mieru okamžitých odchodov, preskúmajte svoje marketingové aktivity pre tento kanál. Ak napríklad používatelia prichádzajúci prostredníctvom obsahovej reklamy okamžite odchádzajú, ubezpečte sa, že vaše reklamy sú relevantné k obsahu webu. Ak máte odkaz či reklamný text navádzajúci k jednej informácií a obsah web stránky tomu nezodpovedá, užívateľ odchádza. Užívateľ by priemerne do 3 kliknutí mal nájsť informáciu o ktorú má záujem. 

Ak ide o rozsiahlejší problém, pozrite si implementáciu svojho kódu sledovania a ubezpečte sa, že všetky príslušné stránky sú označené a sú označené správne. Môže byť tiež užitočné prehodnotiť celkový dizajn webu a preskúmať jazyk, grafiku, farbu, výzvy na akciu a viditeľnosť dôležitých prvkov stránky. Niekedy pri aktualizácií CMS, môže dôjsť k znefukčneniu sledovacieho kódu. 

 

Spam referral

Vysokú mieru okamžitého odchodu vám môže vytvoriť aj spam referral. Ten sa v Google analytics zobrazuje ako falošná návšteva. Google sa k tomuto útoku na sledovací nástroj Google Analytics dodnes nevyjadril. Ale séria falošných návštev,  vám dokáže rozhodiť celkovú analytiku a je potom nutné vyhodnocovanie výsledkov pomocou segmentov. 

Aké % miery odchodu je v poriadku? 

Google sám nikde neuvádza aký údaj je v poriadku, a kedy už v poriadku nie je. Zistiť čo je v poriadku, vám pomôžu iba skúsenosti a porovnávanie údajov napríklad k minulému obdobiu. Eshop, ktorý predáva oblečenie, zvykne mať dlhšiu dobu sedenie a nižšiu mieru opustenia web stránky. Mnoho žien si naozaj dokáže produkty pozerať neuveriteľne dlhý čas a nakoniec odísť bez objednávky. Výsledkom je pre mňa dobrá hodnota Bounce rate, ale web stránka nemusí dosiahnuť taký konverzný pomer , ako napríklad eshop s pneumatikami. Kde mám vyššiu mieru opustenia, ale väčší počet objednávok. 

Mala som v správe e-shop ktorý dosahoval aj 300 tis návštevnosť (30 dní), a priemerne bola miera okamžitého odchodu 60%. Po re-dizajne web stránky stúpla na 72%. Neskôr sa znova vrátila na priemerných 60%. Stránky ktoré ponúkajú prevažne obsah, sa držia na 70% až 80%. (Jedna so spomínaných web stránok dosahuje návštevnosť aj 400 tis). Blog psychologickej poradne, s priemernou návštevnosťou 6 tis (30 dni) mal 40% mieru odchodu. 

Ide o veľmi dôležitý údaj. Google vyhodnocuje a meria „zaujímavosť“ web stránky. Ak ju podľa jeho pravidiel nedosahuje, znižuje jej pozície vo výsledku vyhľadávania. Je však náročné identifikovať jednoznačné číslo. Záleží od konkrétnej web stránky a porovnávanie údajov v ďalších súvislostiach. 

Môže sa Vám ešte páčiť...