Čo je HTTP stavový kód? Najčastejšie kódy chýb prehliadača.

Stavové kódy protokolu HTTP sú štandardné kódy odpovedí poskytované servermi webových stránok. Stavový kód pomáha identifikovať príčinu problému, keď sa web stránka nezobrazuje správne (alebo vôbec) . Stavové kódy protokolu HTTP sa niekedy označujú ako kódy chýb prehliadača alebo kódy chýb internetu.

Existujú dve hlavné skupiny stavového kódu chýb HTTP:

Chyba klienta 4xx  Táto skupina stavových kódov služby HTTP zahŕňa skupinu oznámení v prípade nesprávneho syntaxu na web stránke alebo inom zdroji, kde chyba je pravedepodobne zapríičinená klientom (web surfer).

Chyba servera 5xx  Táto skupina stavových kódov služby HTTP zahŕňa skupinu oznámení v prípade problému na serveri web stránky, keď  web stránka z nejakého dôvodu nie je schopná sa správne zobraziť. 

 

Najčastejšie kódy chýb prehliadača.

400 (nesprávna požiadavka) – Žiadosť, ktorú ste odoslali na webovú stránku (napríklad žiadosť o načítanie web stránky) bola chybná. Server nemohol spracovať požiadavku a namiesto toho nahlásil chybu 400.

401 (neautorizované) – Stránka, ku ktorej sa pokúšate pristupovať, sa nedá načítať, kým sa  nezaregistrujete s platným používateľským menom a heslom. Ak ste sa práve prihlásili a dostali chybu 401, znamená to, že zadané prihlasovacie údaje boli neplatné. Neplatné poverenia môžu znamenať, že nemáte účet na web stránke,  alebo vaše používateľské meno bolo zadané nesprávne.

403 (zakázané) – Prístup na stránku alebo zdroj, ktorý sa pokúšate osloviť, je  zakázaný. Inými slovami, chyba 403 znamená, že nemáte prístup k tomu čo chcete prezerať. 

404 (nenájdené) – Stránka, ktorú ste sa pokúšali otvoriť, sa nedala nájsť na serveri. Najpopulárnejší stavový kód HTTP a pravdepodobne ste ho už videli.

408 (vypršal čas požiadavky) – Request Timeout naznačuje, že žiadosť, ktorú ste odoslali na webový server (ako žiadosť o načítanie webovej stránky), vypršala. Inými slovami, chyba 408 znamená, že pripojenie k webovej lokalite trvalo dlhšie, než bol server pripravený čakať.

500 (vnútorná chyba servera) – Interná chyba servera je veľmi všeobecný stavový kód, čo znamená, že na serveri  sa niečo pokazilo, ale server nevie presnejšie chybu popísať. Chybové hlásenie 500  je najčastejšou chybou „na strane servera“, ktorú uvidíte.

502 (Bad Gateway) – Bad Gateway znamená, že jeden server dostal neplatnú odpoveď od iného servera, ku ktorému sa snažil pristupoval pri pokuse o načítanie webj stránky. Inými slovami, chyba 502 je problém medzi dvoma rôznymi servermi, ktoré nekomunikujú správne.

503 (služba nedostupná) – Server webových stránok momentálne nie je k dispozícii. Chyby 503 sú zvyčajne spôsobené dočasným preťažením alebo údržbou servera.

504 (Gateway Timeout) – Stavový kód 504  znamená, že jeden server nedostal včasnú odpoveď od iného servera, ku ktorému pristupoval pri pokuse o načítanie web  stránky alebo vyplnenie inej požiadavky prehliadača. Zvyčajne to znamená, že druhý server nefunguje alebo nefunguje správne.

 

Kategórie stavového kódu 

Stavový kód HTTP je trojmiestne celé číslo. Prvá číslica kódu hovorí o kategórií;

  • 1XX: Informačné – žiadosť bola prijatá, alebo proces pokračuje.
  • 2XX: Potvrdzuje, že akcia bola úspešne dokončená, alebo bola chápaná.
  • 3XX: Presmerovanie – na dokončenie žiadosti sa musí stať niečo iné.
  • 4XX: Chyba klienta, ktorá indikuje, že sa požiadavka nemôže dokončiť ,alebo obsahuje nesprávny syntax .
  • 5XX: Serverová chyba, ktorá naznačuje, že server nedokázal dokončiť požiadavku.

Aplikácie, ktoré interpretujú stavový kód protokolu HTTP, nemusia poznať všetky kódy.  Neznámy kód má aj neznámu príčinu a tak používateľovi neposkytne veľa informácií. Tieto HTTP aplikácie však môžu pochopiť správne aspoň kategórie alebo triedy.

Ak softvér nevie, aký konkrétny kód čo znamená, môže ešte identifikovať triedu. Napr. ak je stavový kód 490 pre aplikáciu neznámy, môže ho označiť namiesto toho  kódom 400, pretože je v rovnakej kategórií  – chyba klienta. 

 

Stavový kód 451  by mali desiť

V posledných rokoch rastie počet služieb, ktoré boli zrušené úradnou mocou. Dôvodom bolo napríklad porušovanie autorských práv či kriminalita.  Rôzne  web stránky  prestali  jednoducho fungovať, hoci v prípade USA sa na nich zobrazovalo aspoň úradné vysvetlenie. 

Organizácia IETF pre tieto prípady zaviedla chybový kód, inšpirovaný knihou Raya Bradburyho, Fahrenheit 451. Vysvetlenie o ukončení činnosti teda bude môcť zobraziť priamo prehliadač. Stačí, ak server vráti stavový kód 451.

HTTP Stavový kód

Status Code Reason Phrase
100 Continue
101 Switching Protocols
102 Processing
200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content
207 Multi-Status
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Found
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy
307 Temporary Redirect
308 Permanent Redirect
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Time-out
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Large
415 Unsupported Media Type
416 Request Range Not Satisfiable
417 Expectation Failed
421 Misdirected Request
422 Unprocessable Entity
423 Locked
424 Failed Dependency
425 Unordered Collection
426 Upgrade Required
428 Precondition Required
429 Too Many Requests
431 Request Header Fields Too Large
451 Unavailable For Legal Reasons
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Time-out
505 HTTP Version Not Supported
506 Variant Also Negotiates
507 Insufficient Storage
508 Loop Detected
510 Not Extended
511 Network Authentication Required

 

Neoficiálny HTTP stavový kód

Status Code Reason Phrase
103 Checkpoint
420 Method Failure
420 Enhance Your Calm
440 Login Timeout
449 Retry With
450 Blocked by Windows Parental Controls
451 Redirect
498 Invalid Token
499 Token Required
499 Request has been forbidden by antivirus
509 Bandwidth Limit Exceeded
530 Site is frozen

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.