Konzlutácia


Skúsenosti • Objektívnosť •  Vecnosť • Zameranie


  • 11 rokov praxe
  • Desiatky eshopov 
  • Dve volebné kampane
  • Predaj služieb 
  • Neziskové organizácie, Občianské združenia
  • 24 certifikátov
  • Na Slovensku aj v zahraničí.

Mám praktické skúsenosti, nie len teoretické vedomosti. 

Poznám desiatky nástrojov, mnohé prakticky od čias ich vzniku. Pracovala som na viac 300 projektoch. Ak začínate,  alebo je nutný refresh, rozhodnutia akým smerom sú dôležité. Ovplyvní to vaše ďalšie kroky na rok aj viac. Poradiť sa znamená nie len šetriť čas, ale je to aj cesta k úspešnému projektu. 

Nemám dôvod preferovať jedno riešenie, jednu službu. Cieľom konzultácie nie je predaj mojich služieb, či produktov., alebo predaj služieb niekoho iného. Vďaka tomu vám dokážem vybrať optimálne riešenie s ohľadom na vaše potreby. 

Nesledujem vlastné ciele a záujmy, ale vaše.