Označené ako: Augmented reality

Čo je virtuálna realita 0

Čo je virtuálna realita? Definícia

Virtuálna realita (VR) je názov pre akýkoľvek systém, ktorého cieľom je umožniť používateľovi pocit, že zažíva určitú skúsenosť, pomocou špeciálnych nástrojov na zmenu vnímania. Inak povedané, VR je ilúzia reality, ktorá existuje vo virtuálnom,...