Označené ako: Browser

Stavový kód 0

Čo je HTTP stavový kód? Najčastejšie kódy chýb prehliadača.

Stavové kódy protokolu HTTP sú štandardné kódy odpovedí poskytované servermi webových stránok. Stavový kód pomáha identifikovať príčinu problému, keď sa web stránka nezobrazuje správne (alebo vôbec) . Stavové kódy protokolu HTTP sa niekedy označujú ako kódy...