Označené ako: Cena za blog

Cena za blog 0

Koľko stojí blog? Aká je primeraná cena za vytvorenie blogu?

Skôr ako niekomu zaplatíte za vytvorenie blogu, musíte porozumieť tomu, čo dodávatelia služieb poskytujú, a zadefinovať si, ktoré z týchto služieb skutočne potrebujete. Položte si nasledujúce otázky, než si začnete vyberať dodávateľa služieb, pretože cena...