Označené ako: David P. Reed

pc siete 0

Sedem základných zákonov počítačových sieti

Počas vývoja elektronických komunikačných systémov, rôzny vedci a odborníci popísali teórie o tom, ako komunikačné systémy fungujú. Niektoré teórie preveril čas, iné sa vyvinuli prirodzene a boli automaticky prijaté. Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie zákony v...