Označené ako: DNS server

DNS server 0

Čo je DNS server?

DNS server je počítačový server, ktorý obsahuje databázu verejných IP adries a ich priradených názvov hostiteľov. Vo väčšine prípadov slúži na vyriešenie , alebo prekladanie bežného názvu na  IP adresu.