Označené ako: Dolovanie dát

Dolovanie dát 0

Čo je dolovanie dát?

Dolovanie dát (Data Mining) je analýza veľkého množstva údajov, ktorá slúži  na zadefinovanie vzorcov správania a ďalších poznatkov. V skutočnosti ide o vyhľadávanie údajov, sledovanie údajov, alebo zisťovanie informácií.  Data mining využíva štatistiky, princípy strojového...