Označené ako: Emailový podpis

0

Čo by určite mal obsahovať váš emailový podpis?

Majitelia malých podnikov majú na dosah všetky možné druhy marketingových nástrojov a trikov. Jedným z  marketingových nástrojov, ktoré môžete pridať do celkovej stratégie je váš emailový podpis.