Tagged: Free obrázky

ASCII art 0

Čo je ASCII art?

5/5 (2) ASCII (The American Standard of Coded Information Interchange) je najbežnejší textový znak. ASCII art sú obrázky  zložené výlučne pomocou počítačových znakov.  Umiestnenie znakov vytvorí vizuálny tvar, ktorý je zvyčajne rozložený v riadkoch....