Označené ako: Http

#HTTP

Hypertextový prenosový protokol (angl. hypertext transfer protocol), skr. Http, je protokol na prenos html dokumentov medzi servermi a klientmi služby WWW.

HTTP je protokol definujúci požiadavky a odpovede medzi klientmi a servermi. HTTP klient (označovaný ako user agent), ako webový prehliadač zvyčajne začne požiadavku nadviazaním TCP spojenia na určenom porte vzdialeného stroja (štandardne port 80). HTTP server počúvajúci na danom porte čaká, kým klient pošle reťazec s požiadavkou ako „GET / HTTP/1.1“ (ktorý žiada o zaslanie štartovacej stránky webservera) nasledovaný sériou hlavičiek podobných MIME opisujúcich detaily požiadavky a nasledovaných telesom ľubovoľných údajov. 

Stavový kód 0

Čo je HTTP stavový kód? Najčastejšie kódy chýb prehliadača.

Stavové kódy protokolu HTTP sú štandardné kódy odpovedí poskytované servermi webových stránok. Stavový kód pomáha identifikovať príčinu problému, keď sa web stránka nezobrazuje správne (alebo vôbec) . Stavové kódy protokolu HTTP sa niekedy označujú ako kódy...

Čo je url 0

Čo je url? Definícia

Určite poznáte pojem „webová adresa“ ale neboli ste si istý čo to znamená. Čo je URL? (Uniform Resource Locator = doslova: „jednotný lokátor/lokalizátor/ukazovateľ prostriedku/zdroja“) , a aké má súčasti a čo všetko zapadá do kontextu...

Výsledok vyhľadávania a HTTPS 0

HTTP vs HTTPS. Ako si nastaviť na stránke Https?

Http (Hyper Text Transfer Protocol) je hypertextový prenosový protokol, ktorý umožňuje prepojenie a prehliadanie web stránok. HTTPS je protokol so Secure Sockets Layer (SSL), ktorý je primárne vyvinutý s dôrazom na bezpečnosť a bezpečné internetové transakcie.