Označené ako: network analyzer

Packet Sniffing 0

Čo je Packet Sniffing?

Je krutou iróniou v oblasti informačnej bezpečnosti, že mnohé z funkcií, ktoré zjednodušujú, alebo zefektívňujú používanie počítačov, a nástroje na ochranu a zabezpečenia siete môžu byť tiež použité na zneužívanie a kompromitovanie tých istých počítačov a...