Označené ako: Obrázky zdarma

ASCII art 0

Čo je ASCII art?

ASCII (The American Standard of Coded Information Interchange) je najbežnejší textový znak. ASCII art sú obrázky  zložené výlučne pomocou počítačových znakov.  Umiestnenie znakov vytvorí vizuálny tvar, ktorý je zvyčajne rozložený v riadkoch. Občas môžte...