Označené ako: Ochrana osobných údajov

Autorské práva 0

Dodržiavanie zákonov a blogovanie

Bez ohľadu na to, aký typ blogu píšete, alebo na veľkosť publika, existujú právne normy, ktoré musia všetci blogeri dodržiavať a sledovať. Tieto právne otázky sú ďalšie pravidlá, ktoré musí bloger dodržiavať, okrem etických...

Online zoznamka

On-line zoznamka – čo by ste mali vedieť.

Vzdali ste sa chodenia po kaviarniach, nemáte čas na zoznámenie a  spoznávanie nových ľudí, alebo ste len plachý… On-line zoznamka môže byť riešením ako niekoho spoznať.  Niekedy je to super, ale inokedy si môžete...

Cookies 0

Čo sú Cookies? Definícia

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.