Tagged: Prehliadač

Stavový kód 0

Čo je HTTP stavový kód? Najčastejšie kódy chýb prehliadača.

4.36/5 (11) Stavové kódy protokolu HTTP sú štandardné kódy odpovedí poskytované servermi webových stránok. Stavový kód pomáha identifikovať príčinu problému, keď sa web stránka nezobrazuje správne (alebo vôbec) . Stavové kódy protokolu HTTP sa niekedy označujú...

Prehliadač 0

Aký prehliadač používajú Slováci? Top 5 – Desktop, Mobil, Tablet. Viac ako 50% podielu chrome a čo ďalej?

4.44/5 (9) Aký prehliadač je na Slovensku populárny? Chrome nie je prekvapením. Veľkú zásluhu má na tom aj button,  Google odporúča prehliadač Chrome. Vyskúšať? ĎALŠIE V KATEGÓRIÍ 10 bodov ako napísať dobrý názov článku...

Cookies 0

Čo sú Cookies? Definícia

Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.