Označené ako: Ransomware

Ransomware 0

Čo je ransomware?

Ransomware  je trójsky kôň,  typ softvéru, ktorý je navrhnutý tak, aby vymámil od obete peniaze.  Ransomware si vyžiada platbu, aby zrušil zmeny, ktoré spôsobil vírus trójskeho koňa v počítači.