Označené ako: spam referral

Bounce rate

Čo je Bounce rate?

Bounce rate – Miera okamžitého opustenia. Okamžité opustenie je návšteva jednej stránky  webe. Bounce rate je údaj, ktorý sa nachádza v Google Analytics, ale pracujú s ním aj iné štatistické nástroje. Napr. aj  MailChimp. ...