Voľby do VUC 2017. Ako to prebiehalo na internete?

V 2017 prebiehali voľby do VUC a mala som možnosť mať na starosti správu ppc kampaní, prácu na web stránke, sociálnych sieťach a ďalšie online súvislosti. Pretože nechcem žiadnym spôsobom ohroziť kandidáta nebudem uvádzať kto bol kandidát a pre aký kraj. Pre približnú predstavu umiestnil sa ako 3. Voľby mi však priniesli iné, chvíľami aj prekvapivé skúsenosti v online marketingu.

Ženy. 

Poznať užívateľa ktorého oslovujem je základ pre úspešné kampane. S čím som sa však až doteraz nestretla, bolo zvláštne správanie žien.  Nebolo neobvyklé, že prišla správa na social  s otázkou: „Nechceš byť môj sponzor?“ Mladé sporo odeté žieňa na profilovej fotografii, jasne ponúkalo čo za čo.  Osobne mi to prišlo ešte rozkošné. Objavoval sa ešte iný typ žien. „Mám choré dieťa“ . Nasledovala fotografia , prípadne niekoľko. Pýtali si konkrétnu čiastku, nie darčeky, nie jedlo – sumu. Po slušnom odmietnutí nasledovali správy – dám to do médií aký ste, napíšem Vám to verejne na facebook kto ste, že nedáte.

Reálnosť osôb sme nikdy neoverovali. A tak to mohli byť pokojne aj kroky oponenta. 

Voľby do VUC Google AdWords

Ako politická kampaň sme museli mať špeciálnu výnimku / povolenie  s obmedzením nejakých slov. V očiach google sa politická reklama hodnotila inak. Dôslednejšie. Nemôžem povedať, aby sa zvyšovala cena za klik, oproti iným kampaniam ktoré som kedy spravovala.  Najefektívnejšia sa nám ukázala ako video reklama. 

Voľby do VUC Sociálna sieť Facebook

Počet priateľov sa dostal na cca 30 tisíc. Investovalo sa to toho niečo okolo 10 tisíc eur. Odozvu sme mali dobrú, užívatelia reagovali. Dva týždne pred voľbami bola návštevnosť web stránky niečo okolo 5 tisíc. 

Zaujímavá bola taktika jedného s oponentov. Vtedy bol aktuálny župan. Nerobil žiadnu kampaň. Minimálne míting, sociál – mrtvé duše, žiadna aktivita. Dva týždne pred voľbami, začali písať hromadne – média – „najlepší možný kandidát“ . Skončil nakoniec ako druhý. Ak sme chceli článok my, rozhovor, priestor – nebolo to možné. Avšak tento oponent mal posledné dni , článok deň čo deň.  Ak nič iné, tak mi skúsenosti s týmito voľbami ukázali, aké média  ktorú politickú stranu preferujú – aj keď sa oficiálne tvária ako nezávislé.

Média

Pre denníky na Slovensku, nie je kandidát ako kandidát. Najviac bolo citeľné zvýhodňovanie kandidátov politickej strany smer. Nie len finančne, ale aj priestorom v médiach. Tiež protikadidát, ktorý už nejaké obdobie pôsobil – nebolo možné prehliadnuť jeho zvýhodňovanie. 

Slovensko je Slovensko a nikoho netrápi, že v rôznych častiach krajiny rôzny kandidáti mali 0 hlasov, čo dokázali, že nie je možné. Média to označili „malé prekážky“. Zrejme je iba môj osobný názor, že je to veľký a silný signál o manipulácií volieb. Ale ak môžem zhodnotiť našu kampaň. Výsledok bol slušný. Kandidáta nik nepoznal, o jeho mene nik nepočul a skončil ako tretí.