Sedem základných zákonov počítačových sieti

Počas vývoja elektronických komunikačných systémov, rôzny vedci a odborníci popísali teórie o tom, ako komunikačné systémy fungujú. Niektoré teórie preveril čas, iné sa vyvinuli prirodzene a boli automaticky prijaté. Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie zákony v oblasti počítačových sieti.  

 

David Sarnoff

David Sarnoff

Sarnoffov zákon

David Sarnoff pricestoval do USA v roku 1900 a stal sa významným americkým obchodníkom  v oblasti rozhlasu a TV. Sarnoffov sformuloval „zákon“ , že finančná hodnota vysielacej siete je priamo úmerná počtu ľudí, ktorí ju používajú.

Myšlienka bola pred 100 rokmi nová, keď telegrafy a prvé rádiá boli používané na posielanie správ od jednej osoby k druhej.

Zatiaľ čo tento zákon sa všeobecne nevzťahuje na moderné počítačové siete, bol to jeden z prvých  základných prielomov v myslení, ktorý dal základ ďalším pravidlám. 

 

Claude Shannon

Claude Shannon

Shannonov zákon

Claude Shannon bol matematik, ktorý vypracoval prelomovú štúdiu v oblasti šifrovania a tým dal podklad pre vznik informačnej teórie, na ktorej je založená veľká časť dnešnej digitálnej komunikačnej technológie.

Shannonov zákon je matematický vzorec popisujúci vzťah medzi (a) bezdrôtová prenosová rýchlosť komunikačného spojenia, (b) šírka pásma a (c) SNR (pomer signálu k šumu):

a = b * log2 (1 + c)

 

Robert Metcalfe

Robert Metcalfe

Metcalfeov zákon

Robert Metcalfe bol spolumajiteľ  Ethernetu . Metcalfeho zákon hovorí, že „hodnota siete sa exponenciálne zvyšuje s počtom jej uzlov.“

Zákon bol koncipovaný okolo roku 1980 v súvislosti s vývojom siete Ethernet. Metcalfeho zákon sa stal všeobecne známym a používaným počas internetového boomu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia.

Tento zákon má tendenciu nadhodnocovať hodnotu obchodnej, alebo verejnej siete (najmä internetu), pretože neberie do úvahy typické spôsoby používania pri veľkej populácií. Mnohí navrhli zmeniť Metcalfeov zákon, tak aby sa  kompenzoval tento prirodzený účinok.

 

George Gilder

George Gilder

Gilderov zákon

George Gilder v roku 1993 publikoval knihu  Telecosm: How Infinite Bandwidth Will Revolutionize Our World in the year 2000.   V knihe zadefinoval  Gilderov zákon. Ten hovorí , že „šírka pásma rastie aspoň trikrát rýchlejšie ako počítačová sila.“

Gilderovi sa tiež pripisuje rozširovanie povedomia o  Metcalfeho zákone. 

 

 

 

 

David P. Reed

David P. Reed

Reedov zákon

David P. Reed je geniálny počítačový vedec, ktorý sa podieľa na vývoji TCP / IP a UDP.

V roku 2001 bol sformulovaný Reedov zákon, ten konštatuje, že užitočnosť veľkých sieti môže exponenciálne kolísať s veľkosťou siete. 

Reed   tvrdí, že Metcalfeho zákon podhodnocuje hodnotu siete, ktorá rastie.

 

 

 

Rod Beckstrom

Rod Beckstrom

Beckströmov zákon

Rod Beckstrom je podnikateľ. Beckstromov zákon bol predstavený na odbornej  konferencií o bezpečnosti v sieti v roku 2009.

Uvádza, že hodnota siete sa rovná čistej pridanej hodnote transakcií každého používateľa uskutočňovaných prostredníctvom tejto siete, hodnotená z pohľadu každého používateľa a sumarizovaná pre všetkých.

Tento zákon sa snaží lepšie modelovať sociálne siete, kde užitočnosť závisí nielen od veľkosti, ako v Metcalfeovom zákone, ale aj od využitia času stráveného pomocou siete.

 

 

Joseph Nacchio

Joseph Nacchio

Nacchiov zákon

Joseph Nacchio je bývalý manažér telekomunikačného priemyslu. Nacchiov zákon uvádza, že „počet portov a cena portu IP brány  rastie každých 18 mesiacov o dva rady .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.