Zobrazenie služby Gmail: štandardné | základné HTML. Ako medzi nimi prepínať?

Zobrazenie služby Gmail má voľbu štandardné a jednoduché HTML rozhranie. Jednoduché  HTML rozhranie je vhodné pre rýchle a funkčné prezeranie  e-mailov v  prehliadači.

Či už je to zvedavosť, zmätený prehliadač, omyl,  alebo vaše  preferencie, služba Gmail ponúka dve možnosti ako si prezerať správy. Pri základnom HTML je vzhľad  podobný  starej verzií e-mailovej schránky a spolieha sa na najdôležitejšie funkcie prehliadača.

Gmail Basic HTML by mal byť rýchly a funkčný podobne (hoci možno menej pohodlný) v takmer každom ľubovoľnom prehliadači a na akomkoľvek zariadení , alebo platforme.

Gmail: základné HTML

Zobrazenie služby Gmail

Prepnite sa  na  zobrazenie služby  Gmail – základné HTML

Ak chcete používať  Gmail v jednoduchom HTML zobrazení , ktoré by malo fungovať vo väčšine prehliadačov:

 1. V prehliadači otvorte https://mail.google.com/mail/?ui=html&zy=h .
 2. Ak sa zobrazí výzva:
  • Ak chcete pokračovať do služby Gmail, zadajte svoju adresu Gmail do poľa Zadajte svoj e-mail pod položkou Prihlásiť sa .
  • Kliknite na tlačidlo Ďalej .
  • Teraz zadajte heslo služby Gmail.
  • Kliknite na položku Prihlásiť sa .
  • Pri zapnutom dvojstupňovom overovaní:
   • Získajte prihlasovací kód prostredníctvom aplikácie, SMS, telefonátu atď.
   • Zadajte (alebo vložte) kód nad Zadajte 6-miestny kód pod Zadajte overovací kód .
   • Kliknite na položku Hotovo .
 3. Kliknite na položku Chcel by som používať HTML Gmail v časti Naozaj chcete používať HTML Gmail?  Možno budete musieť znovu prejsť na https://mail.google.com/mail/?ui=html&zy=h , ak služba Gmail automaticky otvorí štandardné rozhranie.

 

Štandardné zobrazenie  Gmail v prehliadači

Ak chcete, aby sa služba Gmail načítavala pomocou štandardného zobrazenia, a to aj vtedy, ak by váš prehliadač alebo pripojenie automaticky navrhli prepnutie  do zobrazenia Basic HTML, otvorte v prehliadači http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser .

V závislosti od vášho prehliadača nemusia určité funkcie fungovať v štandardnom zobrazení služby Gmail, ak vynútite jeho načítanie, alebo rozhranie Gmail alebo jednotlivé e-maily sa nemusia zobrazovať správne.

Funkcie  v Gmail Basic HTML

Gmail Basic HTML je rýchly a funkčný ale má niekoľko nevýhod. Niektoré funkcie Gmailu nie sú v zobrazení Basic HTML k dispozícii vôbec. Gmail Basic HTML neobsahuje:

 • Klávesové skratky služby Gmail
 • Vlastné adresy odosielania
 • Formátovanie HTML v odosielaných e-mailoch
 • Pravopis nezávislé na prehliadači,
 • Prístup k úlohám služby Gmail a chat Google Talk

Môže sa Vám ešte páčiť...